Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

Farské oznamy 22.12. - 28.12.2014

Bohuznámy na kostol obetoval 50€, rodina Tokárová na kostol obetovala 50€, všetkým štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Zajtra v pondelok poprosím chlapov, ktorí môžu prísť nech prídu o 11.00 na faru bedeme dávať stromčetky do stojanov a potom poprosíme všetkých mladých i starých aby prišli v utorok dopoludnia o 9.00 pomôcť pri vianočnej výzdobe kostola.
Na prvý deň vianočný bude v kostole v Sečovciach o 14.00 jasličková pobožnosť, pozývame všetky deti, ale aj ostatných.
Rodiny, ktoré chcú prijať tohtoročných koledníkov nech sa zapíšu vzadu na papier. Koledovať sa bude na druhý deň vianočný 26.12.2014 od 13.00.
Na budúcu nedeľu budeme mať v Sečovciach Vianočný koncert, ktorý sa začne po popoludňajšej pobožnosti v kostole o 15.30. Srdečne vás pozývame. 
 
Kravany, Višňov: Gr. kat duchovný otec zo Stanoviec onamuje, že 25.12 od 17.00 budú chodiť koledovať vo Višňove a 26.12 od 14.00 v Kravanoch. Výťažok z koledovania bude použitý pre miestne kostoly.