Aktuality BohosluzbyOznamy

  • V spojitosti s týmto veľkým pápežom, týmto odvážnym kresťanom a neúnavným apoštolom, nemôžeme inak, ako vysloviť dnes pred Bohom jedno slovo, jednoduché, a zároveň také úprimné a dôležité: vďaka! čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

Farské oznamy 20.10. - 26.10.2014

Dnes je zbierka na MISIE, za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!
Zo sobáša novomanželov Ondovčíkových na kostol obetovali 50€, z krstu Sofie Mokrišovej na kostol obetovali 50€, bohuznáma na kostol obetovala 100€, bohuznáma na kostol obetovala 50€, Ružencové bratstvo Sečovce na kostol obetovalo 100€, všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Ružencové bratstvo Sečovce bude mať stretnutie o týždeň skôr, čiže na budúcu nedeľu po polpoludňajšej pobožnosti spojené s výmenou tajomstiev.
Na budúcu nedeľu popoludní o 15.00 pozývame všetkých na moderovanú adoráciu.
V pondelok po večernej sv. omš bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
Birmovanci  prvá a druhá skupina budú mať  stretko v piatok o 17.00 na fare a skupinka číslo tri v sobotu o 9.00. 
V sobotu popoludní o 14.00 bude na fare miništrantské stretko, srdečne pozývame všetkých miništrantov.
Na budúcu nedeľu po sv. omši, ktorá bude o 10.30 v Sečovciach, sa budú v kostole vzadu predávať sviečky za nenarodené deti. Cena jednej sviece je 1€. Výnos z predaja týchto sviec slúži na podporu centier, ktoré sa starajú o nechcené deti. /Fórum života/
ZMENA ČASU!
Na budúci týždeň v noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. o 03.h letného času posúvame hodiny na 02.h stredoeuropského času, čiže budeme spať o hodinu dlhšie.
 
FARSKÁ CHARITA SEČOVCE je vám k dispozícii v utorok dopoludnia od 8.00 do 12.00 a vo štvrtok popoludní od 13.00 do 17.00.
Členovia SSV si môžu po sv. omši v sakristii vyzdvihnúť podielové knihy.