Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

Farské oznamy 27.07. - 02.08.2015

Bohuznáma na kostol obetovala 50€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúcu nedeľu po popoludňajšej pobožnosti o 15.00 bude stretnutie členov Ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev. Zároveň na tomto stretnutí podľa stanov ružencového bratstva Košice  budú v našom ružencovom spoločenstve  voľby. Doneste si písacie potreby.      
Na budúcu nedeľu vo všetkých farských kostoloch máme možnosť získať úplné PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY. Je potrebné nábožne navštíviť farský kostol, pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha a splniť tri podmienky - sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca /Otčenáš, Zdrávas a Sláva/
V sobotu  o 18.15 pred večernou sv. omšou v Sečovciach bude večeradlo, srdečne vás pozývame.
DARGOV: Duchovný otec východného obradu z Bačkova nás všetkých srdečne pozýva na odpustovú slávnosť do Dargova. Slávnostná odpustová liturgia sa začne o 10.00. 
Zajtra v pondelok budeme mať pri kostole v Sečovciach brigádu, poprosím chlapov, ale aj chlapcov, ktorí sú doma nech prídu ráno na 8.00. Budeme rozoberať zámkovú dlažbu pri kostole, ktorá je smerom k ceste, nakoľko táto časť námestia sa bude prerábať kvôli vode, ktorá nám pri silných dažďoch preteká do kostola. Za vašu ochotu a pomoc ďakujeme.
Chceme sa poďakovať ženám a chlapom zo zboru, že v piatok po sv. omši ochotne pomohli pri upratovaní chóru po maľovaní. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!