Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 30.11. - 06.12.2015
Dnes je zbierka na Charitu. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
Zo sobáša novomanželov Bartkových na kostol obetovali 50€, bohuznáma na kostol obetovala 50€. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Dnes v Sečovciach po pobožnosti bude stretnutie ružencového bratstva spojené s výmenou tajomstiev. 
Dnes popoludní o 16.00 bude v Sečovciach v kostole stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí.
Na prvý piatok budeme spovedať tak ako obvykle, v Sečovciach ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer hodinu pred sv. omšou, na filiálkach podľa programu.
Chorých budeme spovedať v tomto týždni v piatok dopoludnia.
Na budúci týždeň pozývame deti na nácvik jasličkovej pobožnosti, stretneme sa o 14.00 na fare.
Počas adventného obdobia vás pozývame na adventné popoludnia, ktoré budeme mať na fare každú nedeľu o 15.30. Počas týchto popoludní si stále pozrieme nejaký hodnotný film, porozprávame sa a prežijeme pekné popoludnie. Tešíme sa na vás dnes popoludní.
Rodiny, ktoré chcú prijať tohtoročných koledníkov nech sa zapíšu vzadu na papier. Koledovať sa bude 26.12.2015 od 13.00.
Na budúcu nedeľu sa budú po sv omši predávať vianočné oplátky, kúpou vianočných oplátok podporíte výstavbu gr. kat. fary v Sečovciach. Cena oplátok je 1€.
V sakristii si môžete kúpiť naše farské kalendáre na rok 2016, cena kalendára sú 2€.
Po sv. omši si môžete vyzdvihnúť podielové knihy SSV vzadu v kostole.