Aktuality BohosluzbyOznamy

  • V čase mojej dlhodobej choroby mi niekto priniesol kanárika, aby som mal spoločníka. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

Farské oznamy 27.10. - 02.11.2014

Na zbierke na MISIE sa vyzbieralo v Sečovciach 247,16€ v Dargove  €, v Kravanoch 31€,  vo Višňove 29,6€ € a v Bačkove 40 €, za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!
Bohuznámy na kostol obetoval 200€, bohuznáma na kostol obetovala 100€, bohuznáma 50 €, všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol, za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať. 
Ružencové bratstvo Sečovce bude mať stretnutie dnes po polpoludňajšej pobožnosti spojené s výmenou tajomstiev.
Dnes popoludní popoludní o 15.00 pozývame všetkých na moderovanú adoráciu.
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V utorok po večernmej sv. omši bude na fare Diskusné stretnutie na tému: "Tajomstvá zo života Panny Márie."
Nakoľko budeme mať sviatky všetkých svätých a dušičiek, spovedať budeme o týždeň skôr, čiže tento týždeň spovedáme v Sečovciach pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu dvaja pred večernou sv. omšou, na filiálkach hodinu pred sv. omšou.
Chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia.
Nakoľko sa bude spovedať ruženec bude o 17.30 pred sv. omšou, poprosím členov ružencového bratstva aby si to zobrali na starosť.
Birmovanci  v tomto týždni stretká mať nebudú, nebude ani detské stretko vo štvrtok. 
Zajtra budeme mať tu v kostole brigádu, budú sa čistiť okná, poprosíme chlapov, ktorí môžu nech prídu na 9.00. Ďakujeme.
V sobotu budeme mať pobožnosť na dušičky v Sečovciach na cintoríne o 13.00, v Bačkove o 13.00, v Dargove o 13.30, vo Višňove o 13.00 a v Kravanoch o 13.30.
Odpustky pre zosnulých: 1.Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých , navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otčenáš a urobí vyznanie viery môže získať úplne odpustky pre duše v očistci. 2. Vdňoch od 1. do 8. novembra môžeme každý deň získať úplne odpustky pre duše v očistci ak navštívime cintorín a pomodlime sa aspoň mysľou za zosnulých. Pre získanie odpustkom treba splniť aj ďalšie tri podmienky: 1.sv. spoveď, 2.sv. prijímanie, a 3.modlitba na úmysel Sv. Otca /Otčenáš, Zdrávas a Sláva/
Dnes po sv. omši, ktorá bude o 10.30 v Sečovciach, sa budú v kostole vzadu predávať sviečky za nenarodené deti. Cena jednej sviece je 1€. Výnos z predaja týchto sviec slúži na podporu centier, ktoré sa starajú o nechcené deti. /Fórum života/