Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Komu by obdiv a uznanie nepadlo dobre? No ako pri každej príjemnej veci, aj tu s jedlom rastie chuť. Čo malo slúžiť na povzbudenie a vzpruhu do ďalšej činnosti sa stáva samoúčelným cieľom. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 08.02. - 14.02.2016
Na kostol obetovali: z pohrebu Marty Zizičovej 50€, bohuznáma 100€, bohuznáma 50€, bohuznáma 50€, bohuznáma 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na zbierke na Univerzitné pastoračné centrum sa vyzbieralo v Sečovciach 92,5 €, v Dargove 62 €, v Kravanoch 37,5 €, v Bačkove 20 € a vo Višňove 22€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Dnes je zbierka na kostol, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúci týždeň bude zbierka na Charitu, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V pondelok, po večernej sv. omši, bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V stredu začíname pôstne obdobie, máme Popolcovú stredu je to deň prísneho pôstu, zdržiavame sa mäsitých pokrmov, tri krát do dňa sa môžeme najesť, z toho raz do sýtosti.
Krížove cesty v pôste budeme mať tak ako bolo obvykle v Sečovciach v piatok o 17.30 a v nedeľu o 14.30 a po nej bude pôstna kázeň. Pôstne kázne v tomto roku v našej farnosti bude mať doc. ThDr. Martin Uháľ PhD.  
Krížové cesty na filiálkach budú v piatok o 18.00 /ak je sv. omša o 17.30/ a v nedeľu popoludní o 14.00.
Na budúcu nedeľu (14.II.) o 16.30 hod. bude vo farskom kostole v Sečovciach stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na pravidelnej katechéze. Prosíme, aby prišiel aspoň jeden z rodičov. Deti nech si dovtedy vypracujú prvé tri témy z pracovného zošita: Ježišove zázraky, Ježišové podobenstvá, Podobenstvo o márnotratnom synovi, Hriech. Zošity je potrebné doniesť na katechézu, aby sme si ich skontrolovali.
Oznam pre tých, ktorí v tomto roku plánujú prijať sviatosť manželstva. Predmanželská príprava v našej farnosti bude na ďalší týždeň čiže v týždni od 15. do 19. februára na fare o 19.00 od pondelka do piatka.
Vo štvrtok máme celosvetový deň chorých. Vo štvrtok pri rannej a večernej sv. omši v Sečovciach budeme udeľovať pomazanie chorých.
V Dargove budeme udeľovať pomazanie chorých pri sv. omši v piatok. Tí, ktorí ste sa nestihli vyspovedať pred prvým piatkom a chcete prijať túto sviatosť budete sa môcť vyspovedať pred sv. omšou. 
Dnes od 15.00, bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone. Odloženie Sviatosti oltárnej spojené s požehnaním bude pred večernou sv. omšu. Prosíme vás aby ste sa vzadu zapísali na papier kto kedy príde.
Z tohto dôvodu stretnutie ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev bude o 14.30 pred popoludňajšou pobožnosťou.