Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Svätý Pavol patril k členom starého Izraela, a preto neprijal zjavenie nového Izraela, nového Božieho ľudu. Začal Cirkev prenasledovať. Pavol sa rozhodol ísť do Damašku, aby tam prenasledoval Cirkev. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

Farské oznamy 29.06. - 05.07.2015

Bohuznáma obetovala na kostol 100€, bohuznáma 50€, zo sobáša novomanželov Mihokových na kostol obetovali 50€. Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!
Spovedať pred prvým piatkom budeme tak ako obvykle, v Sečovciach pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou, na filiálkach podľa rozpisu. Nakoľko sa končí školský rok v pondelok pred večernou sv. omšou v Sečovciach budeme spovedať študentov a žiakov.
Chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia.
V utorok ranná sv. omša bude posunutá na 8.00, touto sv. omšou sa poďakujeme za školský rok. 
Na budúcu nedeľu po popoludňajšej pobožnosti bude stretnutie ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
V sobotu o 18.15 pred večernou sv. omšou bude večeradlo.
PRÍMESTSKÝ DETSKÝ TÁBOR 2015: Aj v tomto roku naša farnosť plánuje prímestský detský tábor, ktorý bude v dňoch 6. - 10. júla 2015. Poplatok za tábor je 12€. Bližšie informácie si budete môcť prečítať na plagátiku, alebo na našej internetovej stránke. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.