Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

Farské oznamy: 31.8. - 6.9.2015

Na kostol obetovali:  Z pohrebu pána Michala Jenča 100€, bohuznáma 100€, bohuznáma 50€, bohuznámy 20€.  Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúcu nedeľu, po pololudňajšej pobožnosti, bude stretnutie Ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
Na budúci týždeň vo farskom kostole v Sečovciach bude po sv. omši, ktorá bude o 10.30 vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Odloženie Sviatosti oltárnej bude pred večernou sv. omšou. Vzadu je papier, poprosíme vás aby ste sa zapísali kto kedy príde.
Odpust v Kravanoch budeme mať v sobotu 12. septembra a v nedeľu 13. septembra bude 770. výročie prvej písomnej zmienky mesta Sečovce, slávnostnú sv. omšu v Sečovciach bude celebrovať generálny vikár Košickej arcidiecézy Mons. Pavol Dráb.
20. septembra sa bude v Bratislave konať Národný pochod za život. Aj z nášho dekanátu sa organizuje autobus, kto má záujem nech sa do budúcej nedele nahlási v sakristii.
Zajtra v Sečovciach budeme mať brigádu pri kostole poprosím chlapov, ktorí môžu nech prídu na 8.00. Ďakujeme za pomoc.
Popoludňajšia pobožnosť dnes popoludní vo farskom kostole nebude, všetkých vás deti, mladých i starších popoludní o 14.00 pozývame na ROZLÚČKU S PRÁZDNINAMI na faru, kde sa bude variť guľáš, opekať a deti si budú môcť zašportovať i zabaviť sa. Všetkých vás srdečne pozývame. Mamky, ktoré upečú nejaké sladké dobroty môžu doniesť ochutnať.