Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

Farské oznamy 27.04. - 03.05.2015

Bohuznáma na kostol obetovala 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Dnes je Zbierka na seminár. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať!
Pred prvým piatkom v tomto týždni budeme spovedať tak ako obyčajne v Sečovciach ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer hodinu pred sv. omšou okrem piatku. Na filiálkach podľa programu.
V piatok dopoludnia budeme spovedať chorých.
Dnes po sv. omši, ktorá bude o 10.30 v Sečovciach, v kostole bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
V tomto týždni začíname mesiac máj, ktorý je zasvätený našej nebeskej matke, budeme mať májové pobožnosti, z tohto dôvodu ruženec pred večernou sv. omšou sa modliť nebude. Sv. omša sa začne litániami a potom hneď po nich bude nasledovať sv. omša. Májové pobožnosti na filiálkach budú večer o 19.00, ak tam bude sv. omša pomodli sa ich kňaz pred sv. omšou.
V sobotu bude večeradlo, začne sa o 17.15 pred sv. omšou. Na sv. omšu si doneste sviece, nakoľko bude sprievod so sochou Panny Márie okolo kostola.
Dňa  23. maja 2015 v Košiciach, sa bude pri príležitosti 800. výročia založenia rehole Dominikánov konať Celoslovenská obnova ružencových bratstiev. Spoločný program so sv. omšou, ktorú bude celebrovať hlavný generálny promotor z Ríma sa začne o 9.00. Kto má záujem a chce sa zúčastniť tejto obnovy môže sa prihlásiť u pani Korytkovejk na tel. čísle 0908626265
Ružencové bratstvo Sečovce pozýva všetkých veriacich aj z filiálok na púť Radia Lumen do Krakova, ktorá sa uskutoční  dňa 9.5.2015 ráno o 01.00. Prihlásiť sa môžete u pána Podpinku na tel. čísle 0918461757.
Oznam pre birmovancov: Dátum birmovky je pozmenený, Birmovku v Sečovciach budeme mať 23.5.2015 o 8.30. Za porozumenie ďakujeme.